Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Foto / Ziekenhuis / Woerden

Jubileumboek


Lang was er ziekenhuiszorg in Woerden. De fusie van het lokale ziekenhuis met het St. Antonius Ziekenhuis, maakte daaraan in 2017 na 90 jaar een einde. De vraag was om in boekvorm aan de jaren van Woerdense ziekenhuiszorg op een persoonlijke manier recht te doen. Dat deden we in nauwe samenspraak, door vele medewerkers en oud-medewerkers in tekst en beeld te vereeuwigen.

Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Tijdlijn / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Tijdlijn / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden

Voorwoord


Dit boekje is een klein geschenk aan alle (oud-)medewerkers van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. In de afgelopen periode hebben we met elkaar afscheid genomen van de naam en het tijdperk Hofpoort. Een naam die veel herinneringen oproept. Velen van ons hebben hier menig voetstap gezet: sommigen zijn in het Hofpoort geboren, volgden er hun opleiding of begonnen hier met hun loopbaan. Er ontstonden vriendschappen, relaties en families in het Woerdense ziekenhuis. Maar bovenal ontstond er door de jaren heen een warm thuis waarin we lief en leed met elkaar deelden en waarin velen elkaar kenden en voor elkaar klaarstonden.

De hechte band en de belevenissen die we met elkaar hebben, maken het afscheid emotioneel. De zorg verandert, maar de herinneringen aan het Hofpoort blijven bestaan. Een aantal van deze herinneringen hebben we vastgelegd in dit boekje. Aan de hand van een tijdlijn blikken we terug op bijzondere momenten van de ziekenhuiszorg in Woerden. Ook vind je in willekeurige volgorde foto’s, korte persoonlijke verhalen en warme herinneringen van medewerkers en oud-medewerkers die samen het Hofpoort vormden. Het staat daarmee bomvol momenten die ons zijn bijgebleven.

Uit alle verhalen blijkt een grote betrokkenheid tot de patiënten en elkaar. We zien warmte, samenwerking en collegialiteit. Het zijn verhalen waar we trots op mogen zijn. Ook zien we hoe de medewerkers in al die jaren hebben opengestaan voor nieuwe ontwikkelingen. Samen zochten we nieuwe manieren om de zorg voor de patiënten nog beter te maken. De tijdlijn eindigt daarom niet in 2017, maar gaat verder door de verbintenis die we nu hebben met het St. Antonius Ziekenhuis.

We denken in dit boekje ook aan collega’s die helaas niet meer in ons midden zijn. Aan het verdriet dat er was als een collega of oud-collega overleed, dan haalden we herinneringen op en merkten we dat we bij elkaar steun konden vinden. Die betrokkenheid bleek op deze momenten een kracht van het Hofpoort. Dit herinneringsdocument is met veel liefde gemaakt door en voor collega’s die jarenlang in Woerden hebben gewerkt. We hebben met dit boekje niet de ambitie compleet te zijn. Het is bedoeld als tastbare herinnering aan de dierbare mensen en momenten die het Hofpoort hebben gemaakt tot het warme thuis waarin we hebben samengewerkt. Laten we dat gevoel meenemen naar de toekomst.

Namens de Raad van Bestuur en projectgroep afscheid klinische locatie Woerden,


De redactie

Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Tijdlijn / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Tijdlijn / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Spread / Herinneringen / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden

Audrey van der Meyde · Secretaresse


“Het was een heel stevige winter met heel veel sneeuw. Op een gegeven moment hoorden wij op de poli Oogheelkunde het geluid van een zware motor. Toen we naar de parkeerplaats keken, zagen we een grote tractor met een enorme graafarm het parkeerterrein oprijden. Er stapte een boertje op z’n klompen uit.”
Sjoerd Litjens / Hofpoort Herinneringen / Jubileumboek / Presentatie / St. Antonius Ziekenhuis / Woerden / Dorien Houben

We hebben overweldigend veel positieve reacties mogen ontvangen over het boek. Onze opzet is denk ik geslaagd. We hebben gelegenheid geboden om afscheid te nemen van de naam Hofpoort. We hebben waardering en erkenning voor de mensen van het ziekenhuis zichtbaar gemaakt. We hebben medewerkers met een trots gevoel laat terugkijken naar het Hofpoort. We hebben een mooie tastbare herinnering gecreëerd. Zoals iemand zei: ‘Ik heb met plezier de verhalen gelezen en foto’s bekeken. Het heeft een mooi plekje in de kast gekregen en ik weet zeker dat ik het over een paar jaar nog eens ga lezen.

Dorien Houben · Sr. Communicatieadviseur St. Antonius Ziekenhuis

Uw eigen jubileumboek?


Contact

Jubileumboek Hofpoort Herinneringen


Download .PDF

Uitgave: 2017 · Concept & Samenstelling: Dorien Houben, Sjoerd Litjens · Redactie: Suzanne Eikelboom, Annemary Graveland, Gerda Van Der Gun, Dorien Houben, Margriet Van Der Kooi, Jeske Kooijman, Maartje Noordam, Han Ribbert · Interviews: Suzanne Eikelboom, Gerda Van Der Gun, Dorien Houben, Jorien Marcus · Eindredactie: Jorien Marcus · Fotografie: Dikkie De Bruin (cover) · Archieven (oud-) medewerkers & het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis · Vormgeving: Annemarie Zijl · Drukwerk: Veldhuis Media, Raalte · Uitgever: Sjoerd Litjens · Omvang: 112 Pagina’s · Formaat: 21x21CM · Oplage: 1300 stuks